جديدترين دوره ها

آزمون سازمان تامین اجتماعی - کارگزاری ها - ویژه کاربران کارگزاری

کد : 50

مبلغ نهایی : 54,500 ريال

توضیحات مبلغ:مبلغ فوق با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده می باشد :

آزمون سازمان تامین اجتماعی - کارگزاری ها - ویژه مسئولان و اعضای هیئت مدیره

کد : 49

مبلغ نهایی : 54,500 ريال

توضیحات مبلغ:مبلغ فوق با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده می باشد :

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه ی پردیس شریف می باشد